Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Bajoruose Vilniaus mieste

21 km vandentiekio ir nuotekų magistralinių ir kvartalinių tinklų statyba.

Neries upės baseino investicinės programos I etapas - Bajorų gyvenvietės nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba.

  • paklojome 12178,2 m vandentiekio magistralinių ir kvartalinių tinklų iš PE vamzdžių nuo DN 32 iki DN 315;
  • paklojome 8090,36 m nuotekų magistralinių ir kvartalinių tinklų iš PVC 160 vamzdžių DN 315.

 

Naudojome technologijas - atviras kasimas ir horizontalus valdomas gręžimas.

 
Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 5 215 2235 arba el. paštu info@grundolita.lt