Širvintų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija

10700 GE pajėgumo pagal gyv. ekvivalentą nuotekų valyklos rekontravimas.

Laikotarpyje nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. - 2010 m. rugsėjo mėn. pagal projektą „ Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Zarasai, Visaginas, Utena, Ignalina, Molėtai, Ukmergė, Širvintos, Švenčionys“ objekte „Neries upės baseino investicinės programos I etapas. Širvintų projektas. Širvintų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“.


Suprojektavome bei naujai rekonstravome esamą veikiančią nuotekų valyklą:

  • Vidutinis paros debitas - 1200 m³/ d.;
  • Didžiausias paros debitas - 1620 m³/ d.;
  • Pajėgumas pagal gyventojų ekvivalentą - 10700 GE;
  • BDS 7 – 732 mgO2/l;
  • Bendras azotas – 110 mgN/l;
  • Bendras fosforas – 19 mgP/l.

Pastatėme bei atlikome:

  • Bendruosius statybos darbus: anaerobinės kameros, apytakinio dumblo denitrifikacinės kameros, antrinių nusodintuvų, apytakinio ir perteklinio dumblo siurblinės, mėginių ėmimo talpos.
  • Mechaninius darbus: grotų pastate, aerobinėje talpoje,antriniose nusodintuvuose, dumblo sausinimo ir tankinimo patalpoje, laboratorijoje.
  • Elektrotechninius darbus: tranzitinių ir paskirstimo skydų rekonstrukcija, nauji paskirstimo skydai, kabelių klojimas, įžeminimas, lauko ir vidaus apšvietimas, žaibosauga.
  • Proceso valdymo ir automatikosdarrbus: licencijota programinė SCADA įranga, derinimas, paleidimas, telemetrinė siurblių valdymo sistema.

Bendra atliktų darbų vertė 3.382.382,50 Lt (979.605,68 EUR).

 
Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 5 215 2235 arba el. paštu info@grundolita.lt