Sudervės miesto nuotekų valyklos statyba

10700 GE pajėgumo pagal gyv. ekvivalentą nuotekų valyklos rekontravimas.

Laikotarpyje nuo 2009 m. gruodžio mėn. - 2010 m. gruodžio mėn. pagal projektą „ Sudervės nuotekų valyklos statyba“.

Suprojektavome bei naujai pastateme nuotekų valyklą:

1315 GE pajėgumo pagal gyv. ekvivalentą nuotekų valyklos statyba

  • Vidutinis paros debitas – 153 m³/ d.
  • Didžiausias paros debitas - 205 m³/ d.
  • Pajėgumas pagal gyventojų ekvivalentą - 1315 GE
  • BDS 7 – 600 mgO2/l
  • Bendras azotas – 94 mgN/l
  • Bendras fosforas – 22mgP/l

Sutarties kaina 2 970 907, 80 Lt be PVM

Pastateme bei atlikome:

  • Bendruosius statybos darbus: anaerobinės kameros, apytakinio dumblo denitrifikacinės kameros, antrinių nusodintuvų, apytakinio ir perteklinio dumblo siurblinės, mėginių ėmimo talpos.
  • Mechaninius darbus: grotų pastate, aerobinėje talpoje, antriniose nusodintuvuose, dumblo sausinimo ir tankinimo patalpoje, laboratorijoje.
  • Elektrotechninius darbus: tranzitinių ir paskirstimo skydų rekonstrukcija, nauji paskirstimo skydai, kabelių klojimas, įžeminimas, lauko ir vidaus apšvietimas, žaibosauga.
  • Proceso valdymo ir automatikosdarrbus: licencijota programinė SCADA įranga, derinimas, paleidimas, telemetrinė siurblių valdymo sistema.

 
Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 5 215 2235 arba el. paštu info@grundolita.lt