Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kauno rajone

31,142 km vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, nuotekų siurblinių montavimas.

Laikotarpyje nuo 2009 m. liepos mėn. - 2011 m. vasario mėn. pagal projektą „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno mieste.“ objekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vijūkų-Romainių gyvenamųjų namų kvartaluose Kaune“.

Suprojektavome, naujai paklojome bei naujai pastateme:

  • Paklojome 16 148,6 m vandentiekio kvartalinių ir magistralinių tinklų DN 110 – DN300 iš PE ir kalaus ketaus vamzdžių;
  • Paklojome 14 641,3 m nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų DN200 – DN300 iš PVC ir PE vamzdžių;
  • Paklojome 352,1 m slėginės nuotekos linijos DN90 iš PE vamzdžių;
  • Sumontuotos 3 naujos nuotekų siurblinės.

Bendra atliktų darbų vertė 11.402.049,44  Lt  (3.302.261,78  EUR).

 
Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 5 215 2235 arba el. paštu info@grundolita.lt