Riešės gyvenvietės Vilniaus rajone vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

61 km vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir 8 nuotekų siurblinės.

Darbų pradžia 2005 lapkričio mėn. 2007 m. spalio mėn. baigėme inžinerinių tinklų išplėtimo ir atnaujinimo darbus Riešėje Vilniaus rajone, kuriuose buvome pagrindinis rangovas.

Paklojome 32421 m. vandentiekio kvartalinių ir magistralinių tinklų:

  • 25014 m vandentiekio kvartalinių tinklų su atšakom iš PE vamzdžių nuo DN 32 iki DN200.
  • 7407,66 m vandentiekio magistralinių tinklų iš PE kalaus ketaus vamzdžių nuo DN 100 iki DN300.

Paklojome 27699 m. nuotekų kvartalinių ir magistralinių tinklų:

  • 21625,67 m kvartalinių tinklų iš PVC vamzdžių DN 160 – DN200;
  • 3029,29 m slėginių nuotekinių tinklų iš PE kalaus ketaus vamzdžių DN 80 – DN200;
  • 3044,76 m slėginių nuotekinių magistralinių tinklų iš kalaus ketaus vamzdžių;

Sumontavome ir pastatėme 8 nuotekų siurblines:

  • nuo 1 iki 3 m skersmens;
  • nuo 2,5 iki 8 m gylio;

 

Naudojome technologijas - horizontalus valdomas gręžimas, atviras kasimas.

 
Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 5 215 2235 arba el. paštu info@grundolita.lt