http://www.grundolita.lt/kads-politika

KADS politika

Lap 15, 2018

Kokybės, aplinkos apsaugos ir profesinės sveikatos saugos politika

UAB "GRUNDOLITA", siekdama užsibrėžtų tikslų, užtikrina savo Užsakovus, kad kokybiškas ir savalaikis jų užsakymų vykdymas ir lūkesčių patenkinimas bei nuolatinis įmonės vykdomų darbų poveikio mažinimas aplinkai ir žmonėms, yra aukščiausi viso kolektyvo prioritetai.

Pagrindiniai mūsų tikslai ir įsipareigojimai yra:

Su šia politika yra supažindinti visi įmonės darbuotojai ir visos suinteresuotos šalys.