Kokybės, aplinkos apsaugos ir profesinės sveikatos saugos politika

UAB "GRUNDOLITA", siekdama užsibrėžtų tikslų, užtikrina savo Užsakovus, kad kokybiškas ir savalaikis jų užsakymų vykdymas ir lūkesčių patenkinimas bei nuolatinis įmonės vykdomų darbų poveikio mažinimas aplinkai ir žmonėms, yra aukščiausi viso kolektyvo prioritetai.

Pagrindiniai mūsų tikslai ir įsipareigojimai yra:

  • Prižiūrėti ir tobulinti įmonėje įdiegtas kokybės (pagal ISO 9001), aplinkos apsaugos (pagal ISO 14001) ir profesinės sveikatos ir saugos (pagal OHSAS 18001) vadybos sistemas, gerinti jų veiksmingumą;
  • Analizuoti savo srities Europos Sąjungos ir pasaulinę patirtį, iš daugelio alternatyvų pasirinkti ir įsisavinti racionalius technologinius sprendimus;
  • Laikytis su įmonės veikla susijusių teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų;
  • Užtikrinti kolektyvinę darbo atmosferą, pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti iniciatyvą, suteikiant daugiau įgaliojimų, pasitikint jų sąmoningumu bei atsakomybe;
  • Siekti, kad kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
  • Vertinti darbuotojų saugai ir sveikatai kylančią riziką ir skirti pakankamus išteklius rizikos mažinimui, profesinių susirgimų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai;
  • siekti vykdyti darbus mažiausiai įtakojant aplinką;
  • Ugdyti dirbančiųjų aplinkosauginį ir saugaus darbo suvokimą, organizuojant mokymus, keliant kvalifikaciją;
  • Gerinti įmonės darbų atlikimą, remiantis savo patirtimi, renkant ir analizuojant informaciją apie savo veiklą;
  • Kruopščiai rinktis subrangovus ir tiekėjus bei įtraukti juos į įmonės kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos politikos vykdymą.
Su šia politika yra supažindinti visi įmonės darbuotojai ir visos suinteresuotos šalys.

Susipažinkite su mūsų atliktais darbais

Daugiau informacijos teiraukitės tel. +370 5 215 2235 arba el. paštu info@grundolita.lt